Ücretsiz PDF Kitap Sitemize Hoşgeldiniz.


Tüm kitaplarımızı ücretsiz olarak okuyabilir ve indirebilirsiniz.

GÜNDÜZLERİ, sularına meşe ve gürgen ağaçlarının
gölgeleri düşen ve ince hâreleriyle güneşin renklerini emen
Tuna nehri bâzı geceler korkunçtur. Yıldırımlarla parlar,
kendisine bakan insan gözlerini delerek nüfuz ettiği dimağlara
kalın bir fosfordan çizgi çeker, sonra ovaların karanlık
boşluklarına sarılarak gözden kaybolur.
O gece de yıldırımlar nehrin sularını yırtıyorlar ve
sahildeki ağaçları paralıyorlardı. Şimşek çakar çakmaz,
ovalara sığmayan muazzam ve dehşetli bir ses, Tuna’nın sol
sahilinde simsiyah boşlukları döverek gümbürdüyordu.
Nihayetsiz ve bomboş ovada bir tek çadır ve içinde birkaç
insan vardı. Fırtına, bacakları arasına diktikleri meş’aleyi
söndürerek hepsini karanlıkta bırakmıştı.
Bunlar, Kostantiniyye’de (İstanbul) bulunan imparator
İkinci Teodos’un Hun hâkanı Attilâ’ya gönderdiği elçi
hey’etiydi. Attilâ’nın karargâhına gitmek için İstanbul’dan
yola çıkmışlardı. Başelçi Maksimyen dirayetli ve namuslu bir
adamdı; hey’et âzasından Prisküs meşhur bir yunanlı
müverrihti; fakat hey’etin içinde bulunan Vijilas’ın
ahlâkından şüphe edelim. O, meş’um bir maksatla Hunların
yanına gidiyordu. Attilâ’yı öldürmeğe memurdu.
Attilâ’yı öldürmek! Bu suikast Kostantiniyye’de,
imparator İkinci Teodos ve başvekili hadım Krizafyostarafından tertip edilmişti.

Attila - Peyami Safa ( PDFDrive )