Ücretsiz PDF Kitap Sitemize Hoşgeldiniz.


Tüm kitaplarımızı ücretsiz olarak okuyabilir ve indirebilirsiniz.

Belki Millî Mücadele yıllarının bıraktığı bir tesirdir, belki
doğrudan doğruya çelik zırhlarını giymiş ortada dolaşan bir
eski zaman silâhşoruna benzeyen kalesinin bir telkinidir;
Ankara, bana daima dâsitanî ve muharip göründü. Şurası var
ki şehrin vaziyeti de buna müsaittir. Daha uzaktan gözümüze
çarpan şey, iki yassı tepenin arasındaki geçidiyle tabiî bir
istihkâm manzarasıdır. Bu his şehrin etrafında ve ona hâkim
tepelerinden bakarken pek küçük farklarla ancak değişir.
Çankaya sırtları, Çiftlik, Baraj yollan, Etlik, Keçiören bağları
velhasıl nereden bakarsanız bakınız, cam gibi keskin bir ışıkaltında bu kaleyi, bütün arazi terkiplerini kendisinde topladığı
ufka hep aynı sükûnetle hâkim görürsünüz. Bazen geniş
sağrısını rüzgâra vermiş bir harp gemisi gibi, zaman ve
hâdiselerin denizinde çevik ve kudretli yüzer, bazen bir iç
kale, bütün ümitlerin kendisinde toplandığı son sığınak olur,
bazen bir kartal yuvası gibi erişilmesi imkânsız yükselir

Beş Şehir - Ahmet Hamdi Tanpınar ( PDFDrive )