Ücretsiz PDF Kitap Sitemize Hoşgeldiniz.


Tüm kitaplarımızı ücretsiz olarak okuyabilir ve indirebilirsiniz.

“Binbir Gece Masalları, son biçimini İslâm kültürü içinde alsa da, eski Çin’den Hint’e, Mısır’dan İran’a uzanan ve her kültür çevresi içinde biraz daha zenginleşen bir anlatı geleneğinden, bir birikimden oluşmuştur. bütün bir Doğu kültürünün ortak ürünüdür. Eşsiz görkemi de buradan gelmektedir.

Bu görkemi nedeniyledir ki, Binbir Gece Masalları, bütün dünyada, en çok okunan, en çok sevilen kitapların başında gelmektedir. Öyle ki, ondan etkilenmeyen, esinlenmeyen büyük bir yazar yoktur. Üstelik etkisi yalnız edebiyatçılarla da sınırlı değildir. Düşünürler de ondan yazarlar kadar etkilenmiş, yararlanmışlardır. Bir adı da İbretnüma olan Binbir Gece Masalları’nın, aynı zamanda bütün bir Doğu bilgeliğini yansıtmasının doğal bir sonucudur bu.

Neredeyse dünyanın bütün dillerine çevrilen Binbir Gece Masalları, çevrildiği her dilde zengin bir literatüre kaynaklık etmiştir. Bu açıdan dilimizdeki çalışmaların durumu, ne yazık ki, hiç de iç açıcı değildir. Henüz eksiksiz ve kusursuz bir çevirisine bile sahip olamayışımız, tek başına, içinde bulunduğumuz durumu açıklamaya yeter. Sultan Abdülaziz döneminde (1861-1976) yayımlanan Ahmed Nazif çevirisinden başlayarak yapılan çeviri çalışmalarının tümü, çeşitli eksiklik ve kusurlarla malüldür.

Ahmed Nazif’ten sonra yapılan Binbir Gece çevirileri, bir elin parmakları sayısına bile ulaşmaz. Bunlar yayım sırasıyla Vedat Örfi Bengü (üç kitap, 1922), Selami Münir Yurdatap (dört cilt, 1949-54), Raif Karadağ (dört cilt, 1959[…]”

binbir-gece-masallari