Ücretsiz PDF Kitap Sitemize Hoşgeldiniz.


Tüm kitaplarımızı ücretsiz olarak okuyabilir ve indirebilirsiniz.

Felsefe, usta neden/ gerekçeler ile hakikatin peşinden koşma
çabasıdır. Hakikate duyarlı/ açık olanın, hakikati belirimleri ile bilmeye
ve usta dil ile anlamaya çalışması felsefi oluşun başlangıcı olarak
görülür. Hakikati ilk neden oluşunda aramak, kavramsal oluşun
gözetilmesi ile tanımlanması, varlıksal ve varoluşsal belirimlerde
tanıtlanmaya çalışılması ve ifade gücündeki mantıksal oluşunda tutarlı
oluşun gözetilmesi, felsefeyi, bilme disiplini olarak görünüşe taşımıştır.
Felsefe ussal oluşu ile dilde gerçekleşen olduğu içindir ki dil ile hakikate
ayna tutma çabası olarak da görünüş bulur. Bu neden ile hakikatin
izlerini takip ederken hakikatin dilde nasıl ifade edilmesi gerektiğini de
görünüşe taşır. Hakikatin düşünsel olan izlerini takip ederken dilde
ifade etmeye çalışılanlar ile kavram üretmek zorunda kalındığı içindir
ki kavramlaştırılanlar ile hakikati -olay ve olgusunu- açık ve seçik olarak
görünüşe taşıma vazifesini de felsefe üstlenmiştir

Hakikatin İzinde_ Öncesi ve Sonrası - Halil İbrahim Genç ( PDFDrive )