Ücretsiz PDF Kitap Sitemize Hoşgeldiniz.


Tüm kitaplarımızı ücretsiz olarak okuyabilir ve indirebilirsiniz.

Bir yeryüzü çocuğu ne kadar zor özgürleşirse,
İnsanlığımıza o kadar güçlü dokunur.
Conrad Derdinand Meyer
Bu kitap da bir önceki üçleme, Üç Büyük Usta gibi üç yazar
tablosunu içsel bir ortaklık anlamında bir araya getiriyor; ama
bu içsel birlik mecazi düzlemde bir karşılaşmadan daha fazla
bir şey olarak görülmesin. Zihinsel olanın formüllerini
aramıyorum burada, bilakis ruhun biçimlerini oluşturuyorum.
Eğer kitaplarımda bilinçli olarak bu türden çok sayıda resmi
yan yana getiriyorsam, bunu eserlerine ışık ve ters ışığın
karşılıklı olarak birbirini etkilediği ve benzerlikler yoluyla,
önce gizli olan ama şimdi açık hale gelen tipik paralellikleri
ortaya çıkaracak doğru mekânı bulmak isteyen bir ressam
tarzında yapıyorum. Karşılaştırma bana her zaman teşvik
edici, hatta yaratıcı bir etmen gibi görünmüştür ve bir yöntem
olarak bunu seviyorum, çünkü şiddete başvurmadan
kullanılabilen bir şey. Formül ne kadar fakirleştiriyorsa, o da
o kadar zenginleştiriyor, beklenmedik yansımalar yoluyla bir
aydınlanma yaratarak bütün değerleri yükseltiyor ve serbest
bir resmin etrafına geçirilen bir çerçeve gibi mekâna derinlik
kazandırıyor. Bu görsel sır, sözün ilk portre ustalarından olan
Plutarkhos tarafından da biliniyordu; Paralel Yaşamlar adlı
eserinde her seferinde bir Yunan ve bir Romalı karakteri yan
yana betimlemiş, böylelikle zihinsel karakterlerinin altında
yatan tipolojinin daha belirgin olmasını sağlamak istemiştir.
Ben de o ünlü şahsiyetin yaptığına benzer bir şekilde, tarihselbiyografik olandan zihinsel açıdan komşu olana edebi-
karakter bilimi çerçevesinde ulaşmaya çalışıyorum; bu iki cilt,
planlamakta olduğum ve “Dünya Fikir Mimarları, Zihnin
Tipolojisi Denemesi” adını vermek istediğim bir dizinin ilk
kitapları olacaklar. Ama hiçbir şey bu yolla dehanın dünyasını
donuk bir sistem içinde kurgulama isteğinden daha uzak
değildir bana. (Tutkulu bir psikolog olarak, yaratıcı iradenin
biçimlendiricisi olarak, biçimlendirme sanatımı sadece onun
beni götürdüğü yere, sadece kendimi çok derin bağlarla bağlı
hissettiğim kişiliklere doğru sürüyorum.) Doğası gereği her
tamamlama bir sınır koyma olduğu için, ki bu kısıtlamadan
hiç de yakındığım yok, çünkü zorunlu olarak parçalı olan şey
yaratıcı olanda bir sistem olduğuna inanan ve kibirli bir
şekilde zihnin dünyasını, sonsuz olanı, bir daire içine
alabileceğini ileri sürenleri korkutur yalnızca. Ama bu geniş
kapsamlı planda bana çekici gelen şey tam da onun sonsuz
olana temas etmesindeki ve yine de sınırlar koymamasındaki
ikiliktir. Böylece yavaş ve aynı zamanda tutkuyla, kendileri
de henüz heyecanlı olan ellerimle, tesadüfen başlayan bir
yapıyı yaşamımızın üzerinde tedirgin bir şekilde asılı duran şu
küçük gökyüzü parçasına doğru yükseltmeye devam
ediyorum.
Kendileriyle Savaşanlar - Stefan Zweig