Ücretsiz PDF Kitap Sitemize Hoşgeldiniz.


Tüm kitaplarımızı ücretsiz olarak okuyabilir ve indirebilirsiniz.

Beni tanıyanlar, öyle okuma yazma işleriyle büyük bir
ilgim olmadığını bilirler. Hattâ bütün mütalâalarım,
çocukluğumda okuduğum Jul Vern ve Nik Karter hikâyelerini
ortadan çıkarırsanız, Arapça ve Farsça kelimelerini atlaya
atlaya gözden geçirdiğim birkaç tarih kitabıyla, Tûinâme,
Binbir Gece, Ebu Ali Sinâ hikâyeleri gibi eserlerden ibarettir.
Daha sonraki zamanlarda, enstitümüz kurulmadan evvel
işsizlikten evde çocukların mektep kitaplarına zaman zaman
göz attığım gibi, bazen bütün günümü geçirdiğim Edirnekapı
veya Şehzadebaşı kahvelerinde gazeteleri hatme mecbur
kaldığım zamanlarda ufak tefek tefrika parçalan ve makaleleri
de okudum.
Adlî Tıpta müşahede altında bulunduğum zamanlarda
tedavime çalışan, sonraları da bana o kadar iyiliği dokunan
Doktor Ramiz’in psikanalize dair neşrettiği etütleri de bu
arada sayabilirim. Bu kadar mühim işlerle uğraşan bu âlim
zatın hakkımda gösterdiği teveccühe lâyık olabilmek için bu
kitapların ve makalelerin bir satırını bile atlamadığıma sizi
temin edebilirim. Fakat başlangıcını bilmediğim çok mühim
meseleler üzerinde yazılmış bu eserler ne benim edebî
zevkime, ne de anlayışıma hiçbir tesir yapmadılar. Sadece
Doktor Ramiz’le uzun sohbetlerimizde -daima o söyler ben
dinlerdim- yetkisizliğimi örtmeğe yaradılar. İnsan
çocukluğunda aldığı terbiyeyi unutmuyor. Babam ilk
zamalarda Emsile ve Avamil gibi Arapça sarf ve nahiv
kitaplarından gayrı, sonraları mektep kitaplarının dışında
kitap okumanın aleyhinde idi. Belki bu sansürün veya
tahdidin yüzünden ben düpedüz her türlü okumayı
reddetmiştim.
Arapça sarf ve nahiv kitaplarından gayrı, sonraları mektep
kitaplarının dışında kitap okumanın aleyhinde idi. Belki bu
sansürün veya tahdidin yüzünden ben düpedüz her türlü
okumayı reddetmiştim.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü - Ahmet Hamdi Tanpınar ( PDFDrive )