Ücretsiz PDF Kitap Sitemize Hoşgeldiniz.


Tüm kitaplarımızı ücretsiz olarak okuyabilir ve indirebilirsiniz.

Yirmi beş yıllık dostluğu dolduran aziz hatıraları ve
unutulmaz fikir arkadaşlığını birlikte yaşadığım Peyami
Safa’nın 22 Eylül 1938’de sona eren “Türk İnkılâbına
Bakışlar” denemesini Cumhuriyet sütunlarında lâyık olduğu
büyük alaka ve mukavemet edilmez zihnî bir heyecanla takip
edenler gençlik ve teşekkül çağlarını edebiyat ve gazetecilik
tarihimizin ön safına geçmekle çiçeklendirmiş cins bir kalem
kahramanının olgunluk çağında verdiği nevi şahsına münhasır
bir fikir eseriyle karşılaşmışlardır. Mektep bolluğunun
otodidakt olmaya pek az imkan bıraktığı zamanımızda kendi
kendilerini yetiştirmeye mahkûm olanlar ender olmakla
beraber her yerde mevcuttur. Talihin kahrına daha masumiyet
çağlarında uğrayan bu mağdur ruhlar, kaderin musallat ettiği
fuzulî ihanetlere rağmen güzide şahsiyetlerini saran sert ve
merhametsiz çemberi kuvveti bir hayatiyetten gelen
hamlelerle er geç kırdıktan sonra ideal bir hayata karşı
sarsılmaz bir sadakat hissiyle bağlanmışlardır. Çünkü
mesudları, üzerinde sükûnetle barındıran toprak onları
kudurmuş bir deniz gibi çalkalamış, istediği kayalara
çarpmıştır. Hakikî tehlikeler insanlara kendilerini buldurttuğu
gibi hakikî bir şef arattırır ve ona sadakatle hürmet ettirir.”
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” ve “Türk İnkılâbına Bakışlar”ı
yazan Peyami Safa’nın şahsiyetinde de bu ender
otodidaktların hâkim vasıfları bütün temizlik ve açıklığıyla
görülüyor. Her günkü fıkralarında şahit olduğumuz zekâ ve
hassasiyet gerginliğinin sırrı da mağdur olmuş kuvvetli bir
hayatiyetin büyük ideallere olan sadakatinden gelmektedir.
Esasen otodidaktların en büyük mürebbisi onlardaki buhayatiyet hamlesi ve onun yaratıcı faaliyetidir.

Türk İnkılabına Bakışlar - Peyami Safa ( PDFDrive )