Ücretsiz PDF Kitap Sitemize Hoşgeldiniz.


Tüm kitaplarımızı ücretsiz olarak okuyabilir ve indirebilirsiniz.

Diyalektik, insanı tarife çalıştı. Meşhur tüysüz ve iki ayaklı
hayvan safsatasından siyasî, mantıkî veya sadece teessürî
mahlûk düsturlarına kadar bir yığın tarif, «insan bir tezatlar
mecmuasıdır», «insan bir âhenktir» tarzında epeyce müphem,
hattâ bazan karanlıkta yapılmış bir el işareti gibi mânâsız
izahlar hepimizin hatırındadır. Pascal’ın insan hakkında
verdiği «düşünen saz» tarifi, şiirin diliyle söylendiği için bu
cinsten tecritlerin en güzeli, belki en mânâlısıdır.
İnsanoğlunun, en kudretli ve gerçekten yaratıcı olduğu
tarafıyla en zayıf noktasını, kader karşısındaki aczini
birleştirir. Böylelikle üçüncü bir unsuru, teessür şuurunu da
içine alır. Ruhumuzla, idrâkimizle ne kadar büyüğüz ve gene
bu yüzden —kaderi yenemediğimiz için— ne kadar
biçareyiz! İşte Pascal’ın demek istediği şey. Belki, hattâ
muhakkak, ebedîliğin gözünde böyleyiz.

Yaşadığım Gibi - Ahmet Hamdi Tanpınar ( PDFDrive )